Wie zijn wij?

Wie zijn wij

3xG is een gezondheidsstudie die wordt uitgevoerd door een team van wetenschappelijke onderzoekers. Wij zijn multidisciplinair wat wil zeggen dat we vanuit verschillende invalshoeken aan dit project meewerken.

Greet Schoeters, Nathalie Lambrechts, Rosette Van den Heuvel en Daniëlla Ooms van VITO, de coördinator van het project, zijn verantwoordelijk voor de opzet van de studie, en voor de analyse van de gegevens en de rapportering.

Danielle Stappers, Karlien Willems, Carmen Franken, Elly Den Hond, Annelies De Decker en Vera Nelen van het PIH zorgen voor het contact met de deelnemers en zijn verantwoordelijk voor het verzamelen van de stalen en gegevens. Ook het 5-jaarlijks onderzoek naar de ziekte- en sterftecijfers nemen zij voor hun rekening.

Bert Morrens en Ilse Loots van de Universiteit Antwerpen ondersteunen de communicatie, zorgen voor een participatieve invalshoek doorheen de studie en voor de doorvertaling van de resultaten naar beleid en preventieve acties.

Wij werken nauw samen met de stuurgroep, daarin zitten mensen van MONA, STORA, NIRAS maar ook de gemeenten en logo Kempen. Samen nemen we de belangrijke beslissingen over de studie.

Voor wetenschappelijk advies kunnen we terugvallen op Dr. Marc Raes (pediater Jessa Ziekenhuis en UZ Leuven), Prof. Em. Dr. Margot van den Bor (epidemiologe en kinderarts, UMC Amsterdam), Prof. Em. dr. Karel Hoppenbrouwers (jeugdgezondheidsarts, KULeuven), Prof. Em. Nik Van Larebeke (arts, gespecialiseerd in kanker, UGent) en Fred Woudenberg (GGD Amsterdam).

Onze studie wekt interesse van buitenstaanders. Dat is goed want zo kunnen we ons onderzoek ver verspreiden, ook internationaal. Omdat we voorzichtig omgaan met wie de gegevens van de studie krijgt, hebben we ook een 'Opvolgcommissie Databeheer' opgericht die mee beoordeelt of de gevraagde gegevens gedeeld mogen worden. In deze opvolgcommissie zitten naast de onderzoekers, een lid van MONA, STORA, en NIRAS, en ook een vertegenwoordiger van de deelnemers.

Opdrachtgevers

Deze gezondheidsstudie wordt in opdracht van NIRAS, STORA en MONA uitgevoerd als voorwaarde voor de berging van het laagradioactief afval in hun gemeente.

 

Uitvoerders

De 3xG studie wordt uitgevoerd door een onderzoeksteam van drie wetenschappelijke partners: de Vlaamse Instelling voor Technologisch Onderzoek (VITO), de Universiteit Antwerpen (UA) en het Provinciaal Instituut voor Hygiëne (PIH). Deze onderzoekers hebben een uitgebreide ervaring met gezondheidsstudies en humane biomonitoring. Klik op hun logo om meer te weten te komen.