Bezoek van het VRT journaal
Afgelopen donderdag (4 juli 2019) kwam het VRT journaal een kijkje nemen tijdens het 7 jaar ...
Nieuwsbrief 3xG

De laatste nieuwtjes van de 3xG studie!

Meest gestelde vragen


Algemeen

 

Specifiek voor de deelnemers

 


Als u nog vragen heeft mag u altijd contact met ons opnemen op het nummer 0800 / 20 102
of via e-mail : studie3xG@provincieantwerpen.be  

 

Waarvoor staat 3xG?

3xG (lees: drie maal G) staat voor ‘Gezondheid - Gemeenten - Geboorten'. Het is de benaming voor een studie die de gezondheid van inwoners uit de gemeenten Dessel-Mol-Retie van bij de geboorte wil opvolgen.

Het doel van de studie is om meer inzicht te krijgen in factoren die de gezondheid bepalen, zowel in omgevingsfactoren als in levensstijlfactoren. Dit gebeurt enerzijds via humane biomonitoring bij pasgeboren baby's, en anderzijds via verwerking van bestaande ziekte- en sterfteregisters.  

Waarom deze studie?

In de gemeente Dessel zal laagradioactief afval geborgen worden. Dit zal op een geïntegreerde manier gebeuren, wat wil zeggen dat er - naast de berging van het afval - ook verschillende initiatieven komen die een positieve impact moeten hebben op het welzijn in de regio. Één van de initiatieven is een continue gezondheidsopvolging van de inwoners. Dat is de 3xG studie.

Wat is humane biomonitoring?

Humane biomonitoring betekent "meten in de mens". Het is een techniek waarbij de  blootstelling aan milieuvervuilende stoffen en de vroegtijdige gezondheidseffecten van die stoffen in de mens zelf worden gemeten door middel van biomerkers. Dit kan door metingen uit te voeren in bloed, urine, haar, nagels,.... of door vragenlijsten af te nemen bij de deelnemers.

Er zijn twee soorten biomerkers. Een biomerker van blootstelling is een milieuvervuilende stof (polluent) of een afbraakproduct van een polluent. De meting geeft een beeld van de blootstelling van die persoon aan een bepaalde polluent. Er zijn  biomerkers die historische polluenten meten (bv. zware metalen, PCB's, pesticiden, PAK's, ...), maar ook 'nieuwe' vervuilende stoffen (bv. ftalaten, gebromeerde vlamvertragers, perfluoroderivaten, musk, parabenen, ...). Een biomerker van effect is een biologisch effect dat optreedt na blootstelling aan polluenten, bijvoorbeeld hormoonverstoring, schade aan het DNA, of verminderde vruchtbaarheid.

Waarom wordt het gezondheidsprofiel bij pasgeboren baby's opgesteld en niet bij volwassenen?

Het lichaam van pasgeboren baby's en kinderen is in volle ontwikkeling en is dus bijzonder gevoelig aan invloeden van de leefomgeving. Voor de opvolging van de algemene gezondheid en de specifieke relatie met milieufactoren is deze groep daarom de meest belangrijke. Wanneer de meest kwetsbare schakel wordt opgevolgd, beschermt men immers ook de rest van de populatie.

Wordt ook de blootstelling aan nucleaire straling gemeten in de studie?

Via humane biomonitoring kunnen we de blootstelling aan radioactieve straling niet meten, maar we kunnen wel de mogelijke effecten ervan bekijken. De 3xG studie zal verschillende metingen uitvoeren in het bloed en de urine van deelnemers om vroegtijdige gezondheidseffecten op te sporen, die verband kunnen houden met nucleaire straling (zoals kanker).

Waarom de keuze voor de drie gemeenten Dessel, Mol en Retie?

De oorspronkelijke vraag naar deze studie kwam van STORA uit Dessel (Studie en Overleg Radioactief Afval Dessel), als meerwaardeproject bij de oppervlakteberging op haar grondgebied. Het aantal geboorten in Dessel is echter te laag om een voldoende grote steekproef voor de studie samen te stellen. Daarom werd in onderling overleg besloten ook de buurgemeenten Retie en Mol op te nemen in de studie. Op die manier wordt bovendien optimaal vorm gegeven aan de geïntegreerde aanpak die het welzijn in de regio rond de bergingsinstallatie (en dus ruimer dan enkel de gemeente Dessel) moet vergroten.

Hoeveel baby's zijn er onderzocht?

In de periode 2011-2015 hebben er 301 moeders deelgenomen aan de 3xG studie. Deze 301 deelnemers zijn allen inwoners van de gemeentes Dessel, Mol en Retie. Van de moeders zijn er bloed- en urinestalen afgenomen, er werd navelstrengbloed verzameld en er werden vragenlijsten ingevuld. De resultaten kan u hier lezen.

Deze kinderen worden nog verder opgevolgd tot de leeftijd van 18 jaar door middel van vragenlijsten en een medisch onderzoek op de leeftijd van 7 en 14 jaar.

In 2021 zullen wij een nieuwe groep van 300 pasgeborenen rekruteren. 

Wat is een geboortecohorte?

Een geboortecohorte is een groep mensen die in dezelfde periode zijn geboren. In de 3xG studie bestaat een geboortecohorte uit 300 deelnemers die geboren zijn in de gemeenten Dessel, Retie of Mol. Deze deelnemers worden gedurende een lange periode opgevolgd door hen op een aantal vaste momenten (bijvoorbeeld wanneer ze 7 en 14 jaar zijn) opnieuw te onderzoeken. Op die manier kunnen tijdstrends in de gezondheid vastgesteld worden. De 3xG studie wil om de tien jaar een nieuwe geboortecohorte opstarten.

Wat zal er gebeuren met de resultaten van de studie?

De persoonlijke resultaten van de bloed- en urinestalen worden meegedeeld aan de deelnemers, en indien gewenst ook aan de huisarts. De collectieve resultaten (de metingen op groepsniveau) worden eerst meegedeeld aan de deelnemers, vervolgens aan de betrokken gemeentebesturen en tot slot aan het brede publiek. Over alle resultaten van de studie zal transparant gecommuniceerd worden.

Voor de interpretatie en vertaling van de resultaten richting beleid zal een stappenplan opgesteld worden. Bedoeling is dat resultaten omgezet worden in lokale beleidsmaatregelen en -acties die de gezondheid van de inwoners ten goede moet komen. 

Wie voert het onderzoek uit?

De 3xG studie word uitgevoerd worden door een onderzoeksteam van vier wetenschappelijke partners: de Vlaamse Instelling voor Technologisch Onderzoek (VITO), de Universiteit Antwerpen (UA), het Provinciaal Instituut voor Hygiëne (PIH) en de Vrije Universiteit Brussel (VUB). Deze onderzoekers hebben een uitgebreide ervaring met gezondheidsstudies en humane biomonitoring.

 

Specifiek voor de deelnemers 

                                                                                                                                           

Wat kost dit? Wat moet ik betalen?

Deelname aan de studie is voor u volledig gratis. Geen enkel onderzoek dat in het kader van de studie zal worden uitgevoerd zal u worden aangerekend.  

Wat gaat er in de toekomst nog gebeuren?.

Er zal op regelmatige tijdstippen gevraagd worden om een vragenlijst in te vullen over de ontwikkeling en gezondheid van uw kind. Ook plannen wij een medisch onderzoek op de leeftijd van 7 en 14 jaar. U zal hiervoor persoonlijk uitgenodigd worden.

Waar zal het medisch onderzoek plaatsvinden?

De eerste onderzoek starten ten vroegste in 2018. We zullen proberen deze onderzoeken te laten doorgaan in de drie gemeenten Dessel, Mol en Retie. De exacte locaties zijn nog niet gekend maar die zullen wij u bij het maken van een telefonische afspraak meedelen.

Wat al is ik verhuis?

Als u verhuist vragen wij u om ons zo snel mogelijk jullie adreswijziging door te geven. Wij zullen de kindjes verder opvolgen door middel van de vragenlijsten.

Wat als ik (of mijn kind) niet verder wil deelnemen?

U kan te alle tijde uw deelname stopzetten. U kan dit schriftelijk melden. U kan vragen dat alle stalen die u gegeven heeft, vernietigd worden en niet langer deel uit maken van deze studie. De reeds verzamelde gegevens zullen wel tot de studie blijven behoren.

Worden mijn gegevens vertrouwelijk behandeld?

Onderzoekers verwerken de informatie uit de vragenlijst en de stalen. Uw naam en adres worden steeds vervangen door een code. Indien de resultaten van deze studie gepubliceerd worden in een rapport of wetenschappelijk tijdschrift zal uw naam of die van uw kindje op geen enkele manier genoemd worden. Alle informatie wordt vertrouwelijk behandeld conform de wet op de privacy.

Welke resultaten krijg ik?

De 3xG studie onderzoekt diverse milieuvervuilende stoffen en gezondheidseffecten. Met milieuvervuilende stoffen bedoelen we zware metalen, persistente gechloreerde stoffen, verbrandingsproducten, plastic-componenten en persoonlijke hygiëne producten. Met gezondheidseffecten bedoelen we het onstaan van astma en allergie, geboorteparameters, vitaminen, DNA-schade en schildklierhormonen. Uitleg over deze stoffen en effecten vind u hier

Welk voordeel heb ik om mee te doen aan de studie?

U krijgt de individuele resultaten van de stoffen die we meten in het bloedstaal en het urinestaal. U kan bij bezorgdheid ook altijd contact opnemen met onze studiearts.

De studie wil ook de (milieu)gezondheid van de regio in kaart brengen. Als we effecten meten en een link vinden met milieu-of levensstijlfactoren, kunnen er maatregelen aanbevolen worden om het milieu van de regio te verbeteren of om de bevolking te informeren over maatregelen die ze zelf kunnen nemen. Op deze manier hopen we in de toekomst gezondheidsproblemen in de regio te voorkomen.

Met wie werken we samen?

Dit onderzoek loopt in opdracht van NIRAS en de partnerschappen STORA en MONA. Wij werken samen met de gemeentebesturen van DesselMol en Retie, LOGO Kempen, Steunpunt Milieu en GezondheidH. Hart Ziekenhuis in Mol, AZ Turnhout en Sint-Dympna in Geel. Ook de huisartsen en specialisten uit de regio ondersteunen ons project. Afhankelijk van het topic doen wij ook beroep op andere experten.

Zijn er ook gelijkaardige studies?

Er zijn verschillende studies die de ontwikkeling van kinderen van bij de geboorte opvolgen bv. Generation R, Environage, Steunpunt Milieu en Gezondheid, Born in Bradford,…

Waarom vragen we je om zoveel vragen in te vullen?

Het effect van milieuvervuilende stoffen op onze gezondheid is complex en wordt mede bepaald door onze levensstijl. Onze levensstijl omvat vele aspecten zoals voeding, omgeving, beweging,… Om een zo duidelijk mogelijk beeld te krijgen van factoren die onze gezondheid bepalen, willen we zo veel mogelijk informatie verzamelen en daarom stellen we dus veel vragen.

 

 

 

 

 

 

 c