Bezoek van het VRT journaal
Afgelopen donderdag (4 juli 2019) kwam het VRT journaal een kijkje nemen tijdens het 7 jaar ...
Nieuwsbrief 3xG

De laatste nieuwtjes van de 3xG studie!

De Resultaten

Wat gebeurt er met de resultaten van het onderzoek?

Indien u dit wenst, ontvangt u uw persoonlijke resultaten en die van uw kind. Informatie over de stand van het onderzoek kan u steeds vinden op onze website. Alle gegevens worden vertrouwelijk behandeld conform de wet op de privacy. Dit betekent dat nergens in het onderzoek uw naam of adres vermeld wordt.

Alle stalen en vragenlijsten krijgen een codenummer en zijn enkel beschikbaar voor medewerkers van het onderzoek. De studie wordt goedgekeurd door de ethische commissie van de Universiteit Antwerpen. Deelname aan de studie is volledig gratis. 

Onderstaande rapporten vatten de resultaten van het nieuwste 3xG-onderzoek samen. Van 301 moeders en pasgeboren baby's uit Dessel, Mol en Retie werden urine, navelstrengbloed en gezondheidsgegevens verzameld. Met die gegevens hebben we de blootstelling aan zware metalen en gezondheidseffecten onderzocht. Deze meetresultaten vergelijken we nu met Vlaamse waarden. Daarnaast onderzoeken we de impact van de levensstijl van de 3xG-deelnemers op de aanwezigheid van deze vervuilende stoffen en de gezondheid.

Rapport resultaten 2013 : eerste 150 deelnemers + Presentatie

Rapport resultaten 2016 : 301 deelnemers + Presentatie

Rapport resultaten luchtvervuiling en DNA-schade december 2016

Rapport arseen in grondwater en effecten op de gezondheid april 2017

Rapport hormoonverstoorders december 2018

 

Ziekte- en sterftegegevens

Naast de opvolging van de pasgeborene worden ook de bestaande ziekte- en sterftecijfers geanalyseerd voor de regio Dessel, Mol en Retie. Dit rapport bevat de resultaten van die ziekte- en sterfteregisters. Het gaat om de gegevens van de voorbije 10 jaar in verband met overlijden, ziekten (zoals het voorkomen van kanker), hospitalisaties en aangeboren afwijkingen.

rapport 3xG ziekte-en sterftegegevens 2010

rapport 3xG ziekte-en sterftegegevens 2015 + Presentatie