Bezoek van het VRT journaal
Afgelopen donderdag (4 juli 2019) kwam het VRT journaal een kijkje nemen tijdens het 7 jaar ...
Nieuwsbrief 3xG

De laatste nieuwtjes van de 3xG studie!

Welke vragenlijsten moet ik invullen?

We vragen aan de ouders om op geregelde tijdstippen een vragenlijst in te vullen. Met deze vragenlijsten willen we informatie verzamelen over uzelf en uw kindje, uw werkomgeving, de gezondheid van u en uw kind, uw leefgewoonten en uw gezin.

Het is zeer belangrijk voor ons onderzoek dat we de ingevulde vragenlijsten terug krijgen. De vragenlijsten krijgen een codenummer en de antwoorden worden anoniem verwerkt. Uw naam zal in geen enkel rapport of publicatie vermeld worden.

Op welke leeftijd vragen wij u om een vragenlijst in te vullen?

  •  tijdens de zwangerschap
  • bij de geboorte
  • 6 maanden
  • 1 jaar
  • 1,5 jaar
  • 2 jaar
  • 2,5 jaar
  • 3 jaar
  • vanaf 3 jaar zullen wij u jaarlijks een vragenlijst toesturen om de ontwikkeling van uw kind op te volgen

Soms zullen wij, afhankelijk van het thema waar we rond werken, extra informatie vragen aan jullie over bepaalde zaken bv. putwater of woonomgeving.