Bezoek van het VRT journaal
Afgelopen donderdag (4 juli 2019) kwam het VRT journaal een kijkje nemen tijdens het 7 jaar ...
Nieuwsbrief 3xG

De laatste nieuwtjes van de 3xG studie!

Gezondheid in het nieuws

Gezonde levensstijl hoort al voor de zwangerschap (De standaard, 23/02/2015)

Elke vrouw die een kinderwens heeft, moet haar levensstijl aanpassen zodra ze stopt met anticonceptie. Het belang van gezonder te gaan leven, nog voor er sprake is van een zwangerschap, wordt nu ook aangestipt met een website van de Vlaamse Overheid. Dat schrijft De Standaard in zijn ochtendkrant.

Vrouwen die een zwangerschap plannen, moet niet wachten met het mijden van alcoholische dranken, zeker tijdens de tweede helft van de vrouwelijke cyclus. Ook de vader stopt best met roken en drinken, want het maakt hem minder vruchtbaar. Ook het innemen van de dagelijkse 400 microgram foliumzuur begin je best al voor er een positieve zwangerschapstest is. Veel vrouwen nemen het supplement immers niet correct in: ze starten er te laat mee, of stoppen te vroeg. Correcte inname beschermt tegen afwijkingen bij de baby zoals open rug en gespleten lip. En correct is: foliumzuur innemen van minstens vier weken voor de zwangerschap begint, tot en met de derde zwangerschapsmaand. 
Gezondzwangerworden.be, een nieuwe website van de Vlaamse overheid, wil dit advies nu bij zoveel mogelijk aanstaande moeders brengen en bundelt alle mogelijke informatie over wat je best doet en laat als je in de nabije toekomst zwanger wil worden.

Niet zwemmen met kinderen jonger dan 1 jaar (De standaard, 08/03/2012)

 De Hoge Gezondheidsraad raadt ouders met kinderen jonger dan 1 jaar af om naar een zwembad met chloor te gaan voor watergewenning. Volgens de raad zijn er meer nadelen dan voordelen.

De Gezondheidsraad is duidelijk, na een studie waarbij een breed scala aan wetenschappers werd betrokken: zwemmen moet worden ontmoedigd voor kinderen jonger dan een jaar.

Omdat de longen van baby's nog zwak zijn, zijn ze gevoeliger voor producten als chloor, stelt de Gezondheidsraad. Bovendien kunnen een mindere waterkwaliteit en de hogere temperatuur in het peuterbad ook infecties veroorzaken.

"In de zwembaden wordt chloor gebruikt, waardoor er altijd een minimaal risico is op een schadelijk toxisch effect", zegt professor Micheline Kirsch-Volders aan de VRT. "Als de zwembaden bovendien niet goed opgevolgd worden, er geen inspecties gebeuren zoals zou moeten en de temperatuur te hoog zou zijn voor een baby, bestaat er een hoger risico op infecties."

Volgens de Hoge Gezondheidsraad is zwemmen weliswaar goed voor de ontwikkeling van het kind, maar dat weegt niet op tegen de nadelen. "De lichaamsbeweging en de versterking van de band tussen ouders en kinderen kunnen ook op andere manieren worden verkregen."

Voor iedereen ouder dan twaalf maanden stelt zich geen probleem. "Zolang het zwemmen gebeurt in gecontroleerde zwembaden en in goede hygiënische omstandigheden."
Dat laatste is niet altijd voor de hand liggend. Volgens de Gezondheidsraad moet er dringend worden gesensibiliseerd over hygiëne in een zwembad.

De Hoge Gezondheidsraad adviseert dus niet naar het zwembad te gaan met baby's, zeker als het kind in kwestie specifieke gevoeligheden heeft of last heeft gehad van long- of huidaandoeningen.

 

Te snel bijkomen als baby verhoogt risico op astma (Het Laatste Nieuws, 23/01/2012)

Baby's die de eerste drie maanden van hun leven flink bijkomen, hebben meer kans op astma als kleuters. Dat ontdekten Nederlandse wetenschappers verbonden aan het Erasmusziekenhuis in Rotterdam. Het is de eerste studie die een verband onderzoekt tussen groeipatronen en astma.

De gegevens van 5.125 kinderen werden geanalyseerd van toen ze foetus waren tot ze hun vierde verjaardag bereikten. Daarvoor werden echografieën gebruikt voor de foetusfase. De onderzoekers maten de kinderen zelf op 3, 6 en 12 maanden, de ouders gaven de gegevens door tot de vierde verjaardag.

Cruciaal
De groei van de foetus had geen relatie met het voorkomen van astma, groei tijdens de cruciale eerste drie maanden van de baby dan weer wel. Wie snel kilo's bijkwam, had als kleuter meer kans op de typische astmasymptomen zoals piepen, kortademigheid, droge hoest en hardnekkig slijm.

Effect op de longen
"We wisten al dat baby's met een laag geboortegewicht meer risico hadden op astma. Nu is er ook duidelijk een verband tussen groeipatronen en astma. De baby's met laaggeboortegewicht krijgen niet alleen meer astma door de inhaalbeweging die ze maken. Hoewel we nog niet zeker zijn wat dit verband veroorzaakt, lijkt het erop dat een snelle groei als baby de groei van de longen afremt en ook het immuunsysteem negatief beïnvloedt", zegt onderzoekster Liesbeth Duijts.

Meer onderzoek is nodig
Duijts benadrukt dat er nog meer onderzoek nodig is, om het verband te bevestigen, de astmasymptomen bij baby's te bestuderen en het exacte effect van snelle groei op de longgroei te achterhalen. De studie werd gepubliceerd in het vakblad American Journal of Respiratory and Critical Care Medicine.

Ouders wordt dan ook gevraagd niet te panikeren en de huidige voedingsadviezen voor baby's te blijven volgen. (edp)

 

Verbod op bisfenol A uitgebreid tot verpakking babyvoeding (De Morgen, 12/01/2012) 

De Senaat heeft vandaag beslist het verbod op het gebruik van de chemische stof bisfenol A uit te breiden van zuigflessen tot alle verpakkingen voor voedingswaren voor kinderen onder de drie jaar.

Het verbod gaat in vanaf 1 januari om de fabrikanten de kans te geven om zich aan de nieuwe wetgeving aan te passen. N-VA en de groenen onthielden zich bij de stemming. De Kamer dient zich ook nog uit te spreken over de tekst. (belga/ep)

 

WGO sluit verband tussen hersenkanker en mobiel telefoongebruik niet uit (http://www.who.int/en/, 31/05/2011)

Het gebruik van de mobiele telefoon is niet meer weg te denken uit ons straatbeeld, wereldwijd bellen 5 miljard mensen met de GSM naar elkaar. Dit aantal blijft groeien, voornamelijk bij jonge volwassenen en kinderen. Reden genoeg voor de Wereld Gezondheid Organisatie (WGO) om het verband tussen elektromagnetische straling en kanker onder de loep te nemen.

Op basis van het beperkt aantal beschikbare wetenschappelijke studies werd besloten dat een risico op hersenkanker door GSM gebruik momenteel niet uitgesloten kan worden. Daarom raadt de WGO aan om in te toekomst meer onderzoek uit te voeren naar intensief en langdurig gebruik van GSM's.   

 

Onveiligheidsgevoel in België beïnvloedt algemene tevredenheid (http://www.oecdbetterlifeindex.org, 28/11/2011)

Over het algemeen scoren de Belgen zeer goed op het gebied van tevredenheid, voornamelijk op het vlak van combinatie werk-gezinsleven, onderwijs en het gemiddelde inkomen. Toch staat België pas op de 17e plaats in de ranglijst van 34 landen. De meeste Europese landen staan hoger gerangschikt. De belangrijkste reden hiervoor is ons onveiligheidsgevoel. Dat blijkt uit een studie van de Organisatie voor Economische Samenwerking en Ontwikkeling (OESO). Alleen in Chili werden de afgelopen twaalf maanden meer mensen het slachtoffer van een fysieke aanval of een andere vorm van criminaliteit. Bij ons gaat het om 7 procent van de bevolking, terwijl het gemiddelde 4 procent is.

Nog een interessant weetje: Belgen werken (betaald en onbetaald) gemiddeld slechts 7 uur per dag, de laagste totale werktijd in de OESO. Belgen hebben ook veel vrije tijd en staan hiermee op de vijfde plaats in de OESO rankschikking (5,4 uur per dag vergeleken met gemiddeld 4,8 uur in de OESO). Toch brengen Belgische ouders gemiddeld slechts 2,9 uur per dag door met hun kinderen, hierbij derde laagste in de OESO rankschikking, waar ouders gemiddeld 4 uur per dag met hun kinderen doorbrengen.

 

Europa werkt aan verbod zuigflessen met bisfenol A (http://europa.eu/, 25/02/2011)

Op 1 maart 2011 voert de Europese Commissie een verbod in op de aanmaak van zuigflessen die bisfenol A. Dat heeft een woordvoerder meegedeeld. Vanaf 1 juni mogen deze flesjes niet meer verkocht of geïmporteerd worden in heel de EU.  
Volgens de woordvoerder wil eurocommissaris voor Gezondheid John Dalli het verbod invoeren "wegens de onzekerheden voor baby's en jonge kinderen". Dalli baseert de beslissing op een advies dat de Europese Autoriteit voor Voedselveiligheid in september heeft uitgebracht. Daarin wordt verwezen naar nieuwe studies die mogelijke risico's aan het licht brengen. "Het is niet uitgesloten dat er gevolgen kunnen zijn op de lichamelijke ontwikkeling, op het immuunsysteem en het opduiken van tumoren", zo reageerde Dalli begin oktober op het advies.

Bisfenol A is een organische molecule gebruikt in de productie van polycarbonaat plastics, dat op zijn beurt gebruikt wordt om plastic materialen aan te maken zoals zuigflessen. Als ze op hoge temperatuur verwarmd worden, kunnen de flessen kleine hoeveelheden bisfenol A vrijgeven in het voedsel dat ze bevatten.

 

Opnieuw meer bevallingen in Vlaanderen (Het Nieuwsblad, 03/01/2011)

BRUSSEL - In 2010 zijn 68.018 ziekenhuisbevallingen opgetekend: dat is een stijging van 1,7 procent in vergelijking met het jaar ervoor. De cijfers komen van het Studiecentrum voor Perinatale Epidemiologie (SPE), in samenwerking met het Vlaamse Agentschap Zorg en Gezondheid.

De stijging van 1.149 bevallingen is dit jaar in alle provincies waarneembaar. Antwerpen tekent de grootste stijging op met 3,5 procent tot 22.679 bevallingen. Ze wordt gevolgd door West-Vlaanderen (+1,7 procent), Vlaams-Brabant (+1,3 procent), Limburg (+0,4 procent) en ten slotte Oost-Vlaanderen met 15.600 bevallingen of een stijging van 0,1 procent.

In 2009 waren er 66.869 ziekenhuisbevallingen of 0,9 procent minder dan in 2008. De daling kwam na zes opeenvolgende jaren van stijging. Enkel de provincie Limburg kende toen een groter aantal verlossingen.