Bezoek van het VRT journaal
Afgelopen donderdag (4 juli 2019) kwam het VRT journaal een kijkje nemen tijdens het 7 jaar ...
Nieuwsbrief 3xG

De laatste nieuwtjes van de 3xG studie!

Uw Resultaten

Uw persoonlijke resultaten

Iedereen die dit wenst ontvangt zijn persoonlijke resultaten en die van het kind. De gegevens van ieder kindje of iedere moeder worden gekaderd ten opzichte van de groepsresultaten. Voor elke meting wordt een fiche met achtergrondinformatie toegevoegd. Voor schadelijke stoffen worden mogelijke bronnen opgelijst en worden tips gegeven om de blootstelling te verminderen.

Alle gegevens worden vertrouwelijk behandeld conform de wet op de privacy. Dit betekent dat er nergens in het onderzoek uw naam of adres vermeld wordt. Alle stalen en vragenlijsten krijgen een codenummer en zijn enkel beschikbaar voor medewerkers van het onderzoek. De studie werd goedgekeurd door de ethische commissie van de Universiteit Antwerpen.

Indien u vragen heeft over uw persoonlijke resultaten kan u steeds contact opnemen met onze studiearts Dr. Vera Nelen via het gratis nummer 0800/20 102 of via e-mail info@studie3xg.be

Klik hier indien u meer informatie wenst over de gemeten polluenten in de 3xG studie.

Welke resultaten worden wanneer meegedeeld?

De 3xG-studie onderzoekt diverse milieuvervuilende stoffen en gezondheidseffecten. In 2011 en 2012 werden de eerste 150 baby's geboren en in 2013 werden de resultaten op basis van deze eerste groep deelnemers bekend gemaakt.

In mei 2015 werd de laatste baby van de tweede groep deelnemers geboren. Bij deze groep worden de metingen stapsgewijs uitgevoerd op de stalen van urine, navelstrengbloed, moedermelk en bloed van de moeder die nu in de biobank bewaard worden. Op die manier wordt deze biobank een archief voor de toekomst.

Onderstaande tabel geeft in beide deelnemersgroepen het overzicht weer van de metingen die reeds gebeurden en de metingen die nog gepland zijn voor de toekomst.

Metingen 3xG-studie

Resultaten in 1e groep 150 deelnemers

Resultaten in 2de groep 151 deelnemers

Merkers van blootstelling

 

 

Zware metalen

2013

2015

Persistente gechloreerde stoffen

2013

 

Verbrandingsproducten

2013

2016

Plastic-componenten

2013

2017

Perfluor-componenten

2013

 

Persoonlijke hygiƫne producten

2013

 

Gezondheidsmerkers

 

 

Astma en allergie

2013

2015

Geboorteparameters

2013

2015

Vitaminen

2013

 

DNA-schade

2013

2016

Schildklierhormonen

2013